آبنما خانگی ویلای طالقان

آبنما خانگی  ویلای طالقان

با استفاده اندکی از نازل آبنما و چراغ فواره ای و نیز ذوق می توان یک محیط زیبا را ایجاد کرد.در این آبنما خانگی سه عدد نازل فواره ای کاسکید همراه با چراغ و نیز دو عدد آبشار ایماکس 60 سانتی به کار رفته است

Read 2930 times
طراحان فضاهای آبی تهران 2010-2018