لمینار جت جامپینگ جت

Rate this item
(8 votes)

آبنما مدرن لیمنار جت ، جامپینگ جت

یک از شاهکارهای علم سیالات دستگاه لیمنار جت می باشد. این دستگاه با تبیدل آب به یک میله شیشه ای زیبا که نور را نیز در خود حبس می کند جلوی زیبایی از آب را به وجود می آورد. با اضافه کردن ماژول کاتر به دستگاه لیمنارجت می توان دستگاه جامپینگ جت داشت که آب را به تکه های زیبا و منقطع  تبدیل می کند. 

لمينار جت

جت پران

جت پران

آب نما شيشه اي لمينارجت

 

 

Image Gallery

© Favare.ir . All rights reserved