آبنما کف خشک یا زیر سطحی

Written by
Rate this item
(0 votes)

 آبنما کف خشک یا زیر سطحی

 

 

آبنما کف خشک آبنما زیر سطحی

یکی از مشکلات بعضی از آبنما ها باز بودن  و نمایان بودن تجهیزات آبنما می باشد. زیبا 

ساختن  حوض همراه با تجهیزات و کابل ها و تمیز نکهداشتن آن  که بسیار دشوار میباشد. یکی از راه حل های موجود استفاده از آبنما زیر سطحی می .باشد.حوض آبنما داخل زمین کنده می شود و روی آن باسنک یا هر پوششی به صورت کاذب پوشانده می شود. سنگها برش خورده و نازل ها که همراه چراغ می باشند به راحتی روی آن نصب می شود. پمپ هم می تواند به صورت خشک و هم به صورت شناور استفاده شود. 

 

Read 5721 times
More in this category: « پرده آب نوشتاری
© Favare.ir . All rights reserved