ساخت آبنما مدرن خانگی در مجتمع شیر کوه 

 همواره استفاده از آبنما خانگی  در منازل و مجتمع های باعث ایجاد طراوت و سر زندگی می شود.آبنمایی که ملاحظه می کنید از 5 نازل فوم 3، نازل پرده ای 60 سانتی ایماکس وسیستم نور پردازی و تصفیه آب تشکیل شده است.ساخت آبنما خانگی که مشاهده می کنید با حدود هزینه 14 م در سال 95 انجام شده است. 

Published in نمونه کار ها

ساخت آبنما خانگی مجتمع برج باغ دزا شیب ( آلتون) خیابان عمار

امروزه تمامي ساختمان سازان و برج سازان در پی لوكس كردن و خاص كردن بناهاي خود با استفاده از المان ها زيبا مي باشند. يكي از این المان ها آبنما مي باشد كه مي تواند منحصر به همان بنا باشد حتي سرمايه گذاري مناسب در اين زمينه عامل فروش بسيار بهتر بنا مي شود.  آبنماهاي لوكس شناسنامه بنا شده و  با اين آبنما ها به ديگران معرفي مي شود.

آبنما خانگی برج باغ دزاشيب با داشتن 19 عدد نازل كسكيد كه آب را به صورت كف آلود و زيبا در مي آورند همراه با شش نازل كه از كنار آب را به وسط مي ريزند ونيز معماري بسيار زيباي آن جلوه با شكوهي را به اين بناي با شكوه بخشيده است. هر نازل را يك المان نور پردازي همراهي مي كند و به آن زيبايي دوچنداني مي دهد.

اين آبنما داراي سيستم تصفيه كنترل مركزي نور و تجهيزات دوار مي باشد.ساخت آبنمای خانگی این برج باغ در سال 1393 انجام شد.

 آبنما خانگی  برج باغ آلتون

ساخت آبنما خانگی

 

آبنما برج باغ

 

 

آب نما برج باغ

Published in نمونه کار ها
طراحان فضاهای آبی تهران 2010-2018