ساخت آبنما مدرن خانگی در مجتمع شیر کوه 

 همواره استفاده از آبنما خانگی  در منازل و مجتمع های باعث ایجاد طراوت و سر زندگی می شود.آبنمایی که ملاحظه می کنید از 5 نازل فوم 3، نازل پرده ای 60 سانتی ایماکس وسیستم نور پردازی و تصفیه آب تشکیل شده است.ساخت آبنما خانگی که مشاهده می کنید با حدود هزینه 14 م در سال 95 انجام شده است. 

Published in نمونه کار ها

آبنما مجتمع مسکونی (زعفرانیه )

یکی از المان هایی که می تواند موجب روح بخشی فضاهای مسکونی باشد آبنما است. صدا و نمای آب موجب آرامش و تقویت روحیه می شود.

 این آبنما یی که عکسهای آنرا مشاهده می کنید از سه بخش دیواری قل زن - رینگی -  قارچی تشکیل شده است.

 تجهیزات به کار رفته به شرح زیر می باشد:

1- پمپ 8 عدد پمپ 

2- سیستم تصفیه دیسکی 

3- المان دیواری 60 سانتی 3 عدد 

4-  رینگ 2 متری 1 عدد 

5- 5 تعدد نازل قل زن 

6- 3 عدد نازل قارچی و تعدادی نازل کامت 

7- چراغ فول کالر و تابلو برق 

Published in نمونه کار ها

آبنما مجتمع تفریحی سد ساری

    آبنما ریزشی و قل زن مجموعه سد ساری با توجه به طراحی آن از جمله آبنما خاص می باشد که نمونه آن دیده نشده است. زیبایی نازل های قل زن همراه با ریزش آب طبقاتی و نیز پرتاب آب از پایین به بالا این آبنما را بسیار جذاب و زیبا کرده است . مشخصات این آبنما به شرح زیر می باشد.

1- 8 عدد پمپ کف کش 

2- 25 عدد نازل کسکید

3- 40 عدد نازل کامت مخروطی 

4- 65 عدد تچراغ فول کالر زد آب 

5- تابلو برق 

6- زمان زاه اندازی 1396/5/1

 

Published in نمونه کار ها
طراحان فضاهای آبی تهران 2010-2018