ساخت آبنما مدرن خانگی در مجتمع شیر کوه 

 همواره استفاده از آبنما خانگی  در منازل و مجتمع های باعث ایجاد طراوت و سر زندگی می شود.آبنمایی که ملاحظه می کنید از 5 نازل فوم 3، نازل پرده ای 60 سانتی ایماکس وسیستم نور پردازی و تصفیه آب تشکیل شده است.ساخت آبنما خانگی که مشاهده می کنید با حدود هزینه 14 م در سال 95 انجام شده است. 

Published in نمونه کار ها

آبنما مجتمع مسکونی (زعفرانیه )

یکی از المان هایی که می تواند موجب روح بخشی فضاهای مسکونی باشد آبنما است. صدا و نمای آب موجب آرامش و تقویت روحیه می شود.

 این آبنما یی که عکسهای آنرا مشاهده می کنید از سه بخش دیواری قل زن - رینگی -  قارچی تشکیل شده است.

 تجهیزات به کار رفته به شرح زیر می باشد:

1- پمپ 8 عدد پمپ 

2- سیستم تصفیه دیسکی 

3- المان دیواری 60 سانتی 3 عدد 

4-  رینگ 2 متری 1 عدد 

5- 5 تعدد نازل قل زن 

6- 3 عدد نازل قارچی و تعدادی نازل کامت 

7- چراغ فول کالر و تابلو برق 

Published in نمونه کار ها

آبنما مجتمع اداری الهیه

این آبنما با استفاده از یک المان 120 سانتی و 2 المان 60 سانتی از آبنما های دیواری و 5 نازل کسکید همراه با نوپردازی و فیلتراسیون به بهره برداری رسیده است. این کار مجهز به ریموت کنترل برای تغییر وضعیت تک تک المان ها می باشد و نیز می تواند سناریو های نور پردازی را تغییر دهد. سیستم زمان بندی برای فیلتراسیون در نظر گرفته شده است که مستقل از آبنما ذرات معلق و میکرو ارگانیزم ها را از بین ببرد.

 

Published in نمونه کار ها
طراحان فضاهای آبی تهران 2010-2018