آبنما خانگی ویلای طالقان

با استفاده اندکی از نازل  آبنما و چراغ  فواره ای و نیز ذوق می توان یک محیط زیبا را ایجاد کرد.در این  آبنما خانگی سه عدد نازل  فواره ای کاسکید همراه با چراغ و نیز دو عدد  آبشار ایماکس 60 سانتی به کار رفته است 

Read 1037 times
طراحان فضاهای آبی تهران 2010-2018